Organization

President

Toru Iwama (Gifu, Japan)

Vice President

Jae Sung Ahn (Daejeon, Korea)

Secretary General

Yusuke Egashira (Gifu, Japan)

Organizing Committee (Korea)

Chang Wan Oh (Seongnam)

Hyeon-Seon Park (Incheon)

In Sung Park (Changwon)

Young Gyun Jeong (Busan)

Jong Soo Kim (Seoul)

Hyeon Song Koh (Daejeon)

Tae Sun Kim (Gwangju)

Dong Jun Lim (Ansan)

Yong Sam Shin (Seoul)

O KI Kwon (Seongnam)

Bum Tae Kim (Bucheon)

Jae Hoon Sung (Suwon)

Jun Seok Koh (Seoul)

Seok Mann Yoon (Cheonan)

Organizing Committee (Japan)

Isao Date (Okayama)

Hidenori Endo (Sendai)

Miki Fujimura (Sapporo)

Koji Iihara (Suita)

Tooru Inoue (Fukuoka)

Toru Iwama (Gifu)

Hiroharu Kataoka (Suita)

Hiroyuki Kinouchi (Chuo-Yamanashi)

Hiroki Kurita (Hidaka-Saitama)

Satoshi Kuroda (Toyama)

Shigeru Miyachi (Nagakute-Aichi)

Susumu Miyamoto (Kyoto)

Motohiro Morioka (Kurume)

Akio Morita (Tokyo)

Kuniaki Ogasawara (Morioka)

Nobuhito Saito (Tokyo)

Nobuyuki Sakai (Kobe)

Hiroaki Shimizu (Akita)

Yoshiaki Shiokawa (Fujinomiya)

Yasushi Takagi (Tokushima)

Jun Takahashi (Osakasayama)

Teiji Tominaga (Sendai)

Shin-ichi Yoshimura (Nishinomiya)

Secretary‐general: Department of Neurosurgery Gifu University Graduate School of Medicine 1-1 Yanagido, Gifu City, Gifu 501-1194, JAPAN
Secretariat Office: Office Take One, Inc. Sakae Plaza Bldg. 4F-B, 1-10-9 Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya, Aichi, 461-0005, JAPAN TEL : +81-52-508-8510 FAX : +81-52-508-8540 E-mail : kjjc2023@cs-oto.com